การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งานระบบ Linkage Center ของ นรด.

อัพเดท รายชื่อล่าสุด : 29 มกราคม 2563


ใส่เลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ :
# เลข ปชช. ชื่อ สกุล สถานะ กลุ่มผู้ใช้

หากมีข้อสงสัย/พบปัญหาข้อขัดข้อง/ส่งคำขออนุมัติสิทธิ กรุณาติดต่อ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทร. 02-226-4427 หรือ Line ID: pimrapee251